Хабарландыру

ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫ!

          Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2023 жылғы 08 қарашадағы №101-НҚ бұйрығына сәйкес «Қуатжылуорталық-3» МКК 2023жылдың 15 қарашасынан бастап 2023 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі аралықтарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалардың бекітілуі туралы хабарлайды.

             «Қуатжылуорталық-3» МКК тұтынушылардың назарына жылумен жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай сараланған тарифтердің өзгергендігін хабарлайды.

            

Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының «Қуатжылуортылық-3» МКК-ның жылу энергиясын өндіру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне 2023жылдың 15 қарашасынан бастап 2023 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі аралықтарға арналған тарифтер прейскуранты

 

 

      Хабарландыру

ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫ!

  Шымкент қ. энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы «Қуатжылуорталық-3 " МКК 2023 жылғы 27 шілде сағат 12.00-де Шымкент қ., Жангелдин к-сі мекенжайы бойынша өтетін 2023 жылдың 1-ші жартыжылдығына арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықталуы бойынша тарифтік сметаны орындау бойынша Жария тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды 13/5, 3 қабат (акт залы).

  ГКП «Қуатжылуорталық-3» ГУ «Управления энергетики и развития инфраструктуры» г.Шымкент, сообщает о проведении публичных слушаний по исполнению тарифной сметы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года, которое состоится 27 июля 2023 года в 12.00 часов по адресу: г.Шымкент, ул.Жангельдина 13/5, 3-й этаж (актовый зал).

 

 

      Хабарландыру

ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫ!


    Шымкент қаласының әкімінің №21-өкіміне сәйкес, қаладағы барлық жылу көздерi ушiн 2023 жылдың 23 наурызынан бастап 2022-2023 жылдардың жылыту маусымы тоқтатылатынын хабарлаймыз.
«Қуатжылуорталық-3» МКК әкімшілігі

тел: 44-81-89;
44-82-25;
44-82-37;
56-50-27;

                                                  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

    На основании постановления акима города
Шымкент за №21 от 15.03.2023 года завершается отопительный сезон 23 марта 2023 года
Администрация ГКП «Куатжылуорталык-3»
тел: 44-81-89;
44-82-25;
44-82-37;
56-50-27;

      Хабарландыру

Шымкент қ. энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы Қуатжылуорталық-3 "МКК 2023 жылғы 28 сәуірде сағат 12.00-де Шымкент қ., Жангелдин к-сі мекенжайы бойынша өтетін 2022 жылға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықталуы бойынша тарифтік сметаны орындау бойынша Жария тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды 13/5, 3 қабат (акт залы).
Қосымша ақпаратты 56-50-08 телефоны арқылы алуға болады

 

ГКП «Қуатжылуорталық-3» ГУ «Управления энергетики и развития инфраструктуры» г.Шымкент, сообщает о проведении публичных слушаний по исполнению тарифной сметы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и инвестиционной программы за 2022 год, которое состоится 28 апреля 2023 года в 12.00 часов по адресу: г.Шымкент, ул.Жангельдина 13/5, 3-й этаж (актовый зал).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 56-50-08

      Хабарландыру

 

          

          Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 27 тамыздағы №85-НҚ бұйрығына сәйкес «Қуатжылуорталық-3» МКК 2023-2026 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалардың бекітілуі туралы хабарлайды.

             «Қуатжылуорталық-3» МКК тұтынушылардың назарына жылумен жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай сараланған тарифтердің өзгергендігін хабарлайды.

 

               

Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының «Қуатжылуортылық-3» МКК-ның жылу энергиясын өндіру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне 2023-2026  жылдарға арналған тарифтер прейскуранты

(қолданысқа 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізіледі)

      объявления

ГКП "Қуатжылуорталық-3" доводит до сведения потребителей информацию об  утверждении  тарифов, дифференцированных в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергии согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республкики Казахстан по городу Шымкент  №85-ОД от 27 августа 2022 года.

 

Прейскурант тарифа на 2023-2026 годы на услуги по производству, передаче, распределению иснабжению тепловой энергии ГКП «Қуатжылуорталық-3» управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент

(с вводом в действие с 1 января 2023 года)

 

Хабарландыру

 

          Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 27 тамыздағы №85-НҚ бұйрығына сәйкес «Қуатжылуорталық-3» МКК 2023-2026 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалардың бекітілуі туралы хабарлайды.

             «Қуатжылуорталық-3» МКК тұтынушылардың назарына жылумен жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай сараланған тарифтердің өзгергендігін хабарлайды.

 

           В соответствии с п.6 статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» ГКП «Куатжылуорталык-3» проводит отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами по исполнению утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2021 год по услуге производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией.  

В соответствии п.291 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 ставим вас в известность о проведении публичного слушания перед потребителями 29 апреля 2022 года в 11.00 ч. по адресу: г.Шымкент, ул.Жангельдина, 13/5, здание ГКП «Қуатжылуорталық-3», 3-ий этаж, акт.зал.

       объявления

 

           

 

 

 

     В связи с внесением изменения тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее-ДКРЭМ МНЭ РК) по г.Шымкент от 05.11.2021 года №144-ОД

Изменены тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии согласно приложению (прейскурант тарифов) по г.Шымкент с 11.02.2022 года.

Хабарландыру

          2017-2021 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалар қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2021 жылғы 5 қарашадағы №144-НҚ бұйрығына сәйкес «Қуатжылуорталық-3» МКК 2022-2026 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалардың бекітілуі туралы хабарлайды.

Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының «Қуатжылуортылық-3» МКК-ның жылу энергиясын өндіру, бөлу және онымен жабдықтау қызметтеріне 2022  жылға арналған тарифтер прейскуранты (қолданысқа 2022жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізіледі)

 

 

 

Объявления

            В связи с истечением срока тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии на 2017-2021 годы ГКП "Қуатжылуорталық-3"  сообщает об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии на 2022-2026 годы согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республкики Казахстан по городу Шымкент  №144-ОД от 5 ноября 2021 года. Прейскурант тарифа на 2022 год на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии ГКП «Қуатжылуорталық-3» управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент( с вводом в действие с 1 января 2022 года)